Struktura programa BeStrong za vežbače naprednog nivoa nalazi se u tabeli koja sledi. Postoji dakle 6 kurseva u trajanju od dva meseca svaki, tačnije 2 x po 28 dana. Plaćanja su mesečna.

Odabranom kursu koji ste pretplatili možete pristupiti  klikom na isto ime ispod navedene tabele. Potom možete koristiti treninge koji mu pripadaju.

broj treninga
naziv kursevatrajanjesedmicnoukupno
kurs Ikurs 1.14 sedmice312
kurs 1.24 sedmice312
kurs IIkurs 2.14 sedmice312
kurs 2.24 sedmice312
kurs IIIkurs 3.14 sedmice312
kurs 3.24 sedmice312
kurs IVkurs 4.14 sedmice416
kurs 4.24 sedmice416
kurs Vkurs 5.14 sedmice2.510
kurs 5.24 sedmice2.510
kurs VIkurs 6.14 sedmice312
kurs 6.24 sedmice312

PONUDA KURSEVA NAPREDNOG NIVOA:

Scroll