kurs I / mesec 1. – uvod

Poštovani, dobro došli na najprovokativniju poziciju ovog programa. Ovde vas očekuju specijalni izazovi. Ustvari, vi ste na naj, naj mestu. I zato krenite odmah, sada. Plan rada na ovom nivou je vrlo dinamičan, a promene i napredak se kreću vrlo strmom linijom. Ipak, sve je to vrlo kontrolisano, znalački i profesionalnim metodskim postupkom izgrađeno.

Na prvom kursu primenjivaće se kružni metod treninga. Počinjete s 13 vežbi dvokružno, odnosno svaku vežbu radićete u dve serije (kruga). Posle urađene svake od vežbi, ponovićete ih od početka, po utvrđenom redosledu prvog kruga.
Već u prvom mescu dobićete 3 nove vežbe, a do kraja kursa, posle dva meseca, imaćete ukupno 20 vežbi dvokružno. Osnovni broj ponavljanja u prvom mesecu najčešće je od 12 do 16, a već u drugom povećava se opterećenje i intezitet na 10 do 14 ponavljanja. Treba napomenuti, da kada uradite poslednje ponavljanje, treba da imate još malo ‘’lufta’’, odnosno da ne uradite vežbu (rad) do otkaza. Osim kada u ovim dokumentima to nije nagovešteno.

Biće i izmena redosleda vežbi itd. Pauza izmedju vežbi treba da bude oko 90’’ (sekundi), a posle završetka prvog kruga, 3 minuta. Da bi ste sve dobro ispratili poslušajte sledeće savete.

Posebno obratite pažnju na dokumente ‘’Opis programa’’ i ‘’Vodič i uputstvo o redosledu korišćenja dokumenata’’, gde se govori o značaju pojedinih dokumenata i redosledu korišćenja istih. Na prvim časovima najcelishodnije je da savladate pravilno izvodjenje vežbi. Za to vam služe ‘’Opisi vežbi’’ tekstualno, ali i pregledavanje video materijala ‘’Demonstracija vežbi’’. ‘’Plan vežbanja’’ i ‘’Podrška korisnicima‘’ značajno su uputsvo i podrška na dnevnom nivou, odnosno na svakom od treninga. Naravno, važni su i drugi dokumenti opisani iznad u napomeni.

Intezitet na ovom nivou je najveći. Pretpostavka je da ste dobro procenili sebe. Ipak, prava profesionalna preporuka je da se konsultujete sa svojim lekarom u vezi vežbanja. Bez obzira na vašu spremu i volju koju treba verovati, neiscrpno imate, ne treba se previše forsirati. Ovo je priča na dugi rok. Nemojte se zabrinuti ako na nekom od treninga ne uspevate da pratite preporučeni ritam, broj ponavljanja i opšti nivo inteziteta . Suština je da u kontinuitetu od najmanje mesec dana, to uspešno ispratite. Privremena zaostajanja nemojte shvatiti previše tragično. Postoje opravdani i objašnjivi razlozi za to. Naprotiv, povremeno je potrebno napraviti pauzu da bi se došlo do novog napretka.

Želimo vam zadovoljstvo i uspeh u vežbanju!

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE SVOG LEKARA!

Scroll