kurs I / mesec 2. – uvod

Poštovani, iza vas je najteži period. Misli se na donošenje odluke i početak vežbanja koje u toku. Nastavite sa treninzima primenjujući dosadšnje principe. Kružni metod vežbanja i dalje ćete koristiti. Intenizitet polako raste, sa početnih 12 do 16 ponavljanja, spustiće ce se sada na 10 do 14. Taj broj ponavljanja primenjivaće se kod osnovnih vežbi za snagu. Kod vežbi za trbušne mišiće i donji deo ledja, broj preporučenih ponavljanja za sada se neće menjati. Za te vežbe je važno da ih redovno radite. Ipak, za vežbu ’’Čučanj’’ bitno je da se podiže broj ponavljanja i intezitet. Na 19. trenngu se uvodi novi princip. Procenat od vaše telesne mase biće odrednica opterećenja. Konkretno, od tada formirate masu tega koja je jednaka 20% vaše (TM) telesne mase. Na pomenutom treningu dobićete podsetink o ovoj izmeni, kao i u tabeli ’’Plan treninga’’.
Pored toga, dobićete i četiri nove vežbe. Po jednu za grudi, leđa, noge i ruke, pregibače podlaktice. Kako ni jedna od dosadašnjih vežbi neće biti ukinuta, to znači da ćete kurs završiti sa 20, a ukupan broj serija na poslednjem treningu biće 40.

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE SVOG LEKARA

Scroll