treća sreća

Poštovani, ako ste ovaj program upražnjavali od početka i oba prethodna kursa ”školski” savladali, može se reći za takvog korisnika ne samo ozbiljan i uporan već i sa solidnim iskustvom.

Zato, za treći kurs može se reći da vam se posrećio dvostruko.

Ipak, prvo treba vam čestitati na uspešno završenom drugom kursu i na upornosti da krenete na viši nivo. Sada se treba reći, da su poteškoće i izazovi koji su bili do sada, iza vas, i da će u budućnosti biti lakše savladavani.

Naravno da ovde nije samo reč o vežbanju, jer vam je redovno na proveri voljni i motivacioni momenat. Dakle, u ovom trenutku, možemo zajedno zaključiti da u svemu napredujete, pa vam se ovom prilikom daje podrška u nadi, da pored sportsko rekreativnih uspeha u budućnosti napredujete i na drugim već pomenutim poljima.

Ako ste do sada redovno vežbali i pridržavali se svih uputstava, treba verovati da vam je napredak već uočljiv, a progresija razvoja ide stalnom uzlaznom linijom. Pretpostavka je, da vam ovo daje dodatni podstrek za dalje uspehe. Čekaju vas nova iskušenja, i za sada najveće promene koje će, treba biti  ubeđen rezultirati  još kvalitetnijem uspehu. Ne sumnjajući da ćete ponovo odoleti svim izazovima, sada je prava prilika da vam se čestita na dosadašnjim savladanim naporima. Zaista ste to i zaslužili. Četitajte i vi sebi gromkim pokličem i naglešenom gestikulacijom i nagradite sebe nekim poklonom, obavezno. Ne mora to biti nešto veliko, čak ni materijalno.

Srećno!

Scroll