”kraj puta”, ili početak novog

Poštovani, sam naziv, odnosno naslov, za početak VI kursa namerno je i provokativno postavljen u sintagmi ”kraj puta”. On sačinjava bar dve pretpostavke. Prva i očiglednija je da je nešto, neki posao, neka zamisao, projekat, šta god, ranije započet i da se polako privodi kraju. Kao što znate, ovaj program se završava šestim kursom, te stoga ovakav naslov ima opravdanja.

S druge strane, ovaj pojam, može se shvatiti i tumačiti drugačije. Navodnici obično skreću pažnju u osnovi da neki termin ne treba prihvatiti baš tako kao što piše. U ovom slučaju, naslov ”kraj puta”, upravo treba da pita, ili kao što već rečeno, provocira čitaoca, odnosno korisnika programa, da li će sada kada i ovaj poslednji ciklus bude savladan, nastaviti s daljim vežbanjem. Bilo bi lepo da svoje razmišljanje okrenete u ovom smeru u nadi da će završiti pozitivnim ishodom, odnosno s verom, da nećete imati dilemu, da se dalje vežbanje podrazumeva.

Iako u daljem tekstu  o samom programu, biće još konkretnih detalja o specifičnostima samog kursa, ovom prilikom treba vas podsetiti na već više puta pominjanu činjenicu koja sada posebno dolazi do izražaja, a može vam biti od koristi i posle završenog kursa. Još pre nekoliko meseci (kraj trećeg i početak četvrtog kursa) bilo je napomenuto da polako ulazimo u ”individualnu zonu” treniga. To treba da znači, da vaše razmišljanje o treniranju se ne svodi na puko ponavljanje datih vežbi, (uzgred, često vam se u ”Podršci korisnicima” kaže da je to preporučeni broj ponavljanja, a ne obavezan)  već da treba da se kreće u više pravaca.

Prvo, da dobro osluškujete svoje telo i da vidite kako reaguje na zadate vežbe, intezitet, pauze i sve druge detalje što vam program nudi.

Zatim, da slične vežbe i načine vežbanja uporedjujete i vidite koji vam više prijaju i daju bolje rezultate.

Uputstva koje dobijate u ”Podršci korisnicima”, često vas upućuju na osnovne principe vežbanja koje imate u ostalim pratećim dokumentima. To u osnovi treba znači da pored redovnog vežbanja učite i kritički se odnosite i analizirate ono što radite. Dakle, dobijate i dobili ste mnogo toga što vam omogućava da u samom treningu možete da prilagodite sebi i iskočite iz determinisanih činjenica koje naravno svaki trenig treba da ima.

I na kraju, ovaj sledeći VI kurs, nosiće u sebi odredjene novosti koje vam mogu poslužiti proširenju dosadašnjeg  aresenala vežbi i principa i tako vam omogućiti da u potpunosti razvijete svoj metod vežbanja koji ćete primenjivati sutradan kada krenete sa samostalim vežbanjem. Srećno!

Scroll