kurs VI / mesec 2. –  uvod

Poštovani, i ovaj drugi deo poslednjeg VI kursa, koji je pred vama, biće interesantan i sa zanimljivim promenama. Suštinski deo, gde se u mikrociklusu radi na sedmičnom nivou sa tri različita kompleksa vežbi  i mišićnih grupa, i dalje ostaje. Sada je ta novina osvežena, jer su ciklusi iz prvog meseca: pon /ledja-opružač podlaktice; sre/grudi-pregibač podlaktice; pet/noge-ramena, zamenjeni novim i to: pon/grudi-ledja; sre/noge; pet/ramena-ruke. Posledično se zbog navedenog promenio i raspored vežbi na samom treningu, ima nekih modifikovanih vežbi, jedna potpuno nova, i dve ubačene vežbe iz ranijeg perioda. Za tri ključne vežbe najvećih mišićnih grupa, ubačene su dodatno po još jedna serija, pa je umesto dosadšnjih pet sada šest serija. A iskorake sada treba da predjete da radite u težem režimu. Sva ponavljanja da uradite jednon nogom, a potom drugom! Srećno!

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.
  • ’’O / %’’ – opterećenje izraženo procentualno, praktično intezitet. Odnosi se na procenat mase tega osnovne težine.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE  SVOG LEKARA

Scroll