kurs I / mesec 2. –  uvod

Poštovani, evo vas na drugoj polovini prvog kursa. I tu se dešavaju određene promene koje će vam unaprediti treninge. Prvo, intezitet se lagano povećava. Sa dosadašnjih 14 do 20, opseg se smanjio na 14 do 18. ! U svakom slučaju, potrebno je da za malo povećate opterećenje kod dosadašnjih vežbi u smislu povećanja mase tega. Pored toga, dobićete osam novih vežbi, pa ćete poslednji 24. trening završiti sa 24 vežbe, umesto 16 koliko ste ih imali maksimalno na poslednjem 12. u prvom mesecu vežbanja. Biće i izmena redosleda vežbi, što donosi dinamici i izazovu na treninzima. Zato je potrebno da valjano ispratite ”Plan vežbanja” koji svakodnevno dobijate, kao i ”Podršku korisnicima” u kojoj se nalaze sve promene na aktuelnom treningu.

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE  SVOG LEKARA

Scroll