pred početak II kursa

Bravo! Sve čestitke za nastavak vežbanja i početak drugog kursa. Moguće je da ste u prethodnom periodu povremeno preskočili koji trening, da ste povremeno smanjili tempo, ili određene vežbe odradili s manje žara, da vam je snaga, a ponekad možda i volja pomalo ’’trokirala’’. To je normalno i razumljivo. Ipak, najvažnije je da ste uspeli da prvi deo dovedete do kraja, a sada evo i novog početka.

Bez obzira na sve poteškoće kroz koje ste do sada prolazili, ipak ste došli i do trećeg meseca vežbanja, ako ste krenuli od prvog kursa. Treba verovati da je nateži period uhodavanja za vama. Takođe, može se pretpostaviti da ste imali različite izazove koji su vam u nekom momentu dodatno otežavali redovnost i uspešnost vežbanja. Moguće je da ćete i u budućnosti imati sličnih problema i spornih momenata, koji su često izvan same vežbaonice. To shvatite kao poklon, čijem izazovu treba odoleti, radi jačanja volje. Kakva god da je ljudska aktivnost, upornost i istrajnost, da se zamišljena vizija sprovede kako treba, uvek je na proveri.

Čestitajte sebi, ali zaista. A evo i kako. Od danas možete uvesti sistem pohvala i nagrađivanja za uspešno ostvarene rezultate. Svi mi živimo u okvirima određenih sistema, a jedan od njih je i nagrađivanje. Dakle, odredite za svaki uspešan trening ili period vežbanja, određeni poklič pohvale. ’’Bravo majstore’’, ’’Najbolji(a) si i sl. Ispratite ga nekom gestikulacijom kao potvrdom uspeha.  Naravno, možete uvesti i neke nagrade za ostvareno.

Ipak, i dalje na ’’snazi’’ ostaje osnovno pravilo, da se vežbe što bolje nauče i usavrše, jer bez toga nećete biti u stanju da dalje napredujete. Navedenom savetu, stavite veći prioritet u ovom momentu, pre nego samom napredovanju u vežbanju. Ovo drugo će se posledično i desiti.

Uz uspešno telesno vežbanje, vežbali ste i vežbaćete i vaš voljni momenat. Sada vam sledi napredniji kurs. Treba se nadati da vas volja i upornost neće napuštati. Izazova će naravno biti. Želimo vam dalji uspeh!

Scroll