kurs II / mesec 2. – uvod

Poštovani, počinjete sa četvrtim mesecom vežbanja ako ste počeli program od samog početka. Bravo! Princip kružnog treninga je naravno i dalje na snazi, a u ovom periodu imaćete izmenu čak osam vežbi. Preciznije, osam dosadašnjih će se povući, a nove, tj. stare-nove, ako se tako može reći, vežbe koje ste imali na prvom kursu sada se ponovo uvode. Posledično zbog toga, promeniće se redosled vežbi, koji će kao takav ostati do poslednjeg treninga ovog kursa. I dalje će se manipulisati brojem ponavljanja, ali i menjanjem broja serija kod određenih vežbi. Srećno!

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE  SVOG LEKARA

Scroll