kurs III / mesec 2. – uvod

Poštovani, prešli ste polovinu III kursa. Sjajno! Ako ste prethodni period izdržali i radili u kontinuitetu i bez pauze, zaiste ste zaslužili čestitke. Treba verovati da ste vežbanje obavili bez previše poteškoća, naročito ako ste redovno vežbali. Opterećenje, intezitet i obim rada su vrlo malo porasli. Slično će biti i u 2. mesecu. Nekolicina vežbi će biti zamenjena novim, a neke će biti eliminisane iz daljeg korišćenja.

Metod kružnog treninga se zadržava i dalje. Broj serija se neće povećavati. Broj ponavljanja ostaje takodje isti. Ipak, vežbe će se malo drugačije ustrojiti. Kao i prvom mesecu, biće povezane po mišićnim grupama. Način rada je sličan, ali povezivanje vežbi biće drugačije i nešto zahtevnije. Napomena je, da će se navedene promene dešavati isključivo u drugom krugu vežbi. Posledica izmena na svakom takvom trenigu je u promeni redosleda vežbi! Vodite računa o tome i dobro se upoznajete s naznačenim izmenama pre početka treniga. Pauze izmedju vežbi održavajte na istom nivou. Približno oko 2 minuta,  a posle prvog kruga ih produžite po ličnom osećaju.

Prva tri treninga biće identična, a prve izmene biće od 4. treninga ovog dela kursa. Zahtevi neće biti preteški, iako ćete i dalje postepeno odgovarajućim metodskim postupkom napredovati, i biti vodjeni ka višoj formi. Trik (nema ga) se sastoji u vrlo jednostavnim činjenicama. Budite redovni i istrajni na treninzima. Ne preterujte i ne forsirajtese previše! To nije princip ovog nivoa vežbanja! Nekada smanjite intezitet ako vam ne ide, nije strašno ni kada propustite trening. Suština se ogleda u vežbanju na duge staze. Držite se kontinuiteta u nedeljama i mesecima, a ne u pojedinačnim treninzima. Vaš mozak će zapamtiti do kog nivoa ste došli, i kada se posle kraće pauze vratite vežbanju, za samo nekoliko treninga, ponovo ćete biti u ’’sedlu’’. Srećno!

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’R1’’ i ’’R2’’ – redosled (redni broj) vežbe, odnosno redosled izvođenja vežbi. Ako se oznake pojavljuju istovremeno u dve odvojene kolone, to je u situaciji kada je redosled vežbi različit u prvoj i drugoj seriji. U prvoj seriji treba upražnjavati redosled vežbi iz kolone ’’R1’’, a u drugoj seriji iz kolene ’’R2’’.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE  SVOG LEKARA

Scroll