kurs I / mesec 2. – uvod

Poštovani, u drugom delu ovoga kursa planirano je da na svakom prvom treningu u sedmici dobijete po jednu novu  vežba. Ovaj princip zadržaće se do kraja ovog kursa. Ipak, treba napomenuti da ovaj princip mogu da usvoje samo oni koji su do sada lagano pratili dosadašnji tempo rada. U slučaju da vam ova izmena izgleda preteška, preskočite je i ne radite nove vežbe. Ipak, ključna promena odvija se u intezitetu vežbanja. Sve vežbe koje su na početku kursa bile u opsegu ponavljanja od 14 do 20, a potom od 7. treninga 14 do 18, od ovog perioda radićete sa 12 do 16 ponavljanja. I dalje će se manipulisati promenom redosleda vežbi, o čemu ćete redovno biti obaveštavani u ”podršci korisnicikma” pred svaki trening.

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE  SVOG LEKARA

Scroll