kurs II / mesec 2. – uvod

Poštovani, u ovom drugom delu II kursa vežbe su postavljene u drugačijem redosledu nego što je bio u prethodnom mesecu. Dalje, broj ponavljanja se promenio. Kod najvećeg broja vežbi do sada je bio 10 do 14, a od sada će to biti 10 do 12 ponavljanja. Znači, pojačava vam se intezitet.

U ovom ciklusu biće malog povećanja obima rada. Ipak, ono što je najvažnija promena, dešava se  od 16. treninga. Dakle, od tada, u drugom krugu vežbanja, dešavaće se značajnije promene. Uparivaćete istorodne vežbe za iste mišićne grupe.

Perspektivno, taj metod će se sve više primenjvati u pravcu povećanja broja povezanih vežbi za iste mišićne partije. Te akcentovane vežbe, koje će se isključivo uparivati na početku druge serije vežbi, posledično, dovešće do  promena redosleda svih ostalih vežbi. I to će bitu na svakom sledećem treningu u drugom krugu. Vežbe koje se budu uparile na taj način, biće posebno obeležene u tabeli plavom bojom kao i sve druge promene do sada. Misli se na polje gde se evidentira redosled. Ostale vežbe čiji će se redosled zbog navedenog posledično promeniti, neće biti tako obeležene. Treba samo da pratite raspored koji stoji uz svaku vežbu! Za navedenu izmenu, formirana je posebna kolona u tabeli pod nazivom ”R2”.

Napomena u vezi tabele treninga! U kolonama pored mišićne grupe i naziva vežbe, postoje i skraćenice koje znače:

  • ’’R’’ – redosled (redni broj) vežbe.
  • ’’R1’’ i ’’R2’’ – redosled (redni broj) vežbe, odnosno redosled izvođenja vežbi. Ako se oznake pojavljuju istovremeno u dve odvojene kolone, to je u situaciji kada je redosled vežbi različit u prvoj i drugoj seriji. U prvoj seriji treba upražnjavati redosled vežbi iz kolone ’’R1’’, a u drugoj seriji iz kolene ’’R2’’.
  • ’’S’’ – Označava broj serija za određenu vežbu.
  • ’’P’’ – ponavljanja, odnosno broj preporučenih ponavljanja u jednoj seriji.

PRED POČETAK VEŽBANJA OBAVEZNO KONSULTUJTE  SVOG LEKARA

Scroll