Poštovani, ovo je ključni trening i prekretnica u ovom delu kursa. Treba vas podsetiti na tekst u predgovoru ovog meseca vežbanja. U vezi rada po ''stanicama''. Dakle, ako smatrate da ste sve do sada i uglavnom pratili preporučeni ritam vežbanja, a da pritom to nije bilo preteško za vas, onda ima smisla da nastavite u novom, otežanom režimu. Još jednom. Metod stanica podrazumeva da se obradi jedna vežba (stanica) sa svim planiranim serijama, pa da se potom predje na drugu vežbu, po planu za taj trening. Dakle, ako se toga striktno pridržavate, onda radite tri vežbe za grudi vezano, zatim sledeće dve za ramena i potom za biceps brachii.

Podvarijanta ovog principa, olakšana, bi bila da uradite samo jednu vežbu za odredjenu mišićnu grupu na opisani način, sa svim zadatim serijama, pa potom da predjete na vežbu iz druge mišićne grupe i tako u krug dok ih sve ne odradite. Treća mogućnost ne postoji, odnosno, već je imate i radite kružnom metodom.

Pored ove novine, obratite pažnju na dobijeni raspored inteziteta, jer imate jednu (''kosi bench'') sa submaksimalnim intezitetom i obaveznom asistencijom kolege, plus još dve do ''otkaza'', gde na skotovoj klupi imate najveći intezitet do sada!

UPUTSTVO ZA NEREGISTROVANE / NEPRIJAVLJENE KORISNIKE

Nemate pristup detaljima treninga. Ukoliko ste se već pretplatili na kurs, potrebno je da se prijavite (ulogujete), a ukoliko prvi put posećujete ovaj web sajt, potrebno se da se registrujete i pratite uputstvo za kupovinu određenog nivoa kursa.

Nakon odobrenja administratora, imaćete pristup svim detaljima treninga (redosled izvođenja vežbi po treninzima, broj serija, video uputstvo za pravilno izvođenje vežbe, detaljan opis vežbi (početna pozicija, izvođenje vežbe, angažovana muskulatura, angažovani zglobovi, karakter vežbe, potrebne sprave / oprema, preporuke instruktora, alternativne vežbe, komentari i još mnogo toga...).

Scroll