Misija

Moj san i moja vizija su jedno:

  • da moje znanje mogu da prenesem na daljinu mnogim ljudima,
  • da iste usrećim pomažući im u nastojanju da osveže ili poprave svoje zdravlje,
  • da im komunikacija sa mnom i korišćenje mojih projekata i programa bude najlepši deo dana.

Vizija

Hoću da učestvujem u stvaranju novog sveta u kojem zajednički sa mojim korisnicima unapređujemo dušu, zdravlje, međusobne odnose i istim "zarazimo" druge ljude.

Scroll