O KONTINUITETU VEŽBANJA

( a uspešnost? )

     

Kada govormo o vežbanju, tema kontinuiteta aktuelna je za bilo koji vid ispoljavanja sportske rekreacije, fitnesa. Dakle, bez obzira da li se neko bavi aerobnim aktivnostima, da li se iste sprovode u zatvorenom prostoru ili spolja, sa spravama i rekvizitima, tegovima ili bez njih, pojam kontinuiteta (istrajnosti) može se posmatrati za fitnes aktivnosti u najširemi smislu te reči.

No, kako je ovaj sajt za sada sa jedinim proizvodom BeStrong orjentisan na program snage, koji se realizuje u teretani, trenutno ćemo temu kontinuiteta posmatrati u tom okviru.

 

 

Svaki kontinuirani, redovni rad je bolji od paušalnog i povremenog pristupa poslu, treningu. To je naravno svima jasno ili bar treba da bude. Ipak, dodaću u priču i osnovne principe vežbanja koji će nam pomoći da ovo bolje razumemo.

vremenske odrednice jesu one na koje mi utičemo, odnosno mogu i treba da budu pod našom kontrolom:

 • redovnost
 • učestalost

kao i:

lični odnos prema treningu i vežbanju:

 • odluka
 • motivacija
 • posvećenost
 • istrajnost
 • vera u sebe

 

 

Medjutim tu nedostaje još nešto da bi ste bili USPEŠNI:

planiranje  /  metodski postupak  /  alat

Navedene pozicije nisu i ne mogu da budu vaša odgovornost, ali je neophodan deo da bi ste vežbanje i trening uspešno sprovodili i očekivali odgovarajući rezultat. Isto treba da organizuje stručna osoba, trener, profesor, institucija. Zato podjimo redom:

planiranje podrazumeva:

 • profesionalni pristup
  • adekvatno znanje, stručnost
 • plan i program
  • odgovarajući nivo aktivnosti ili
  • odabir korisničkog nivoa
 • smisao, pravac i cilj

metodski postupak:

 • od lakšeg ka težem
 • od poznatog ka nepoznatom
 • od jednostavnog ka složenom
 • od pojedinačnog ka opštem

alat:

 • odabir vežbi
 • kombinacija vežbi
 • učestalost treninga
 • intezitet
 • sprave i rekvizite

 

I viši nivo, nadgradnja:

 

analitiku, refenentne tačke (kontrola rada)

 • merenje, analiza
 • adaptiranje metoda
 • menjanje metoda rada

REZIME

Sve gore navedeno zahteva solidnu diskusiju i vreme da bi se do tančina objasnilo. Zato ću ispoštovati današnje zahteve za brzinom i suštinom i podvući najvažnije stvari.

Dakle, za uspešno istrajno vežbanje neophodna su dva preduslova:

 • naša odluka i stav
 • stručna podrška

Prva tačka se nikada nije mogla kupiti (odluka, motivacija, istrajnost…), ali druga je danas moguća da se dobije u najboljem mogućem obliku sa:

 • ličnim trenerom
 • ili nekom od elektronskih formi podrške.

Prva mogućnost je sjajna, ali je za većinu potencijalnih korisnika skupa i zahteva uklapanje termina sa trenerom. Druga daje prednost što korisnici sami odlučuju o terminu vežbanja i neuporedivo je jeftinija.

Preporuka je i da se pre svakog početka vežbanja uradi i zdravstveni sistematski pregled i (ili) konsultacija sa ličnim lekarom!

 

Donesite odluku i krenite bez izgovora!

 

 

Scroll