Radi boljeg snalaženja i kretanja kroz sajt, evo kratkog pregleda gde se šta nalazi:

 

NAVBAR  (navigacija-glavni meni, sadržaj sajta)

 

AUTOR / ONLINE PROGRAM / KURSEVI / PODRŠKA / VIDEO / INFORMACIJE / BLOG / KONTAKT / KORISNIČKA ZONA

Za potpuno i valjano upoznavanje sa sadražajem sajta, idealno je kretati se ovim redosledom, prateći boldirane pojmove odozgo na dole!

 

AUTOR  Na ovoj poziciji nalazi se referenca autora, njegov stav i razmišljanje o vežbanju. Osnovna ideja izražena je kroz misiju i viziju, kao i kraći opis sajta.

 

ONLINE PROGRAM  Ova pozicija navbar-a se bavi iskljčivo online programom vežbanja. Tiče se programa snage koji korisnik treba i može da primenjuje u teretani. Redosled kretanja kroz ovu poziciju je odozgo na dole. Dokumenta ’’Opis programa’’ i ’’Odabir nivoa vežbanja i opis kurseva’’ su od presudne vaznosti za shvatanje suštine!

 

KURSEVI  Program je organizovan u kurseve. Podela istih je grafički prikazana sa svim treninzima.

 

VIDEO  Sve što je u video formi biće na ovoj poziciji.

 

PODRŠKA  Ovde su smeštena dokumenta koja pomažu da se upotpuni opšte znanje o treningu, lokomotornom aparatu, kulturi vežbanja i ponašanja u i na javim vežbalištima i mnogi drugi pojmovi koji su klasifikovani u odgovarajučim dokumentima.

 

INFORMACIJE  Kao što i sam pojam govori, ovde će se pojavljivati aktuelnosti i vodič za bitne i nove stvari koje se dešavaju.

 

BLOG  Sve druge teme od opšteg karaktera, a u vezi sa prirodom i sadržajem web stranice koje nisu imale mesta na prethodnim pozicijama, diskutovaće se ovde: hrana-ishrana, zdravlje, trening-fitnes i motivacija.

 

KONTAKT  Mesto za lični kontakt sa autorom.

 

KORISNIČKA ZONA   Ljude koje autor lično trenira, na ovom mestu imaće pristup za zatvorenu komunikaciju.

Scroll