Radi boljeg snalaženja i kretanja kroz sajt, evo kratkog pregleda gde se šta nalazi:

 

NAVBAR  (navigacija-glavni meni, sadržaj sajta)

 

AUTOR / ONLINE PROGRAM / KURSEVI / PODRŠKA / VIDEO / INFORMACIJE / BLOG / KONTAKT / KORISNIČKA ZONA

Za potpuno i valjano upoznavanje sa sadražajem sajta, idealno je kretati se ovim redosledom, prateći boldirane pojmove odozgo na dole!

 

AUTOR  Na ovoj poziciji nalazi se referenca autora, njegov stav i razmišljanje o vežbanju. Osnovna ideja izražena je kroz misiju i viziju, kao i kraći opis sajta.

 

ONLINE PROGRAM Ovde je srž celog sajta: online fitnes program BeStrong! Program za snagu osmišljen je za samostalni trening u teretani. Dokumenta ’’Opis programa’’ i ’’Odabir nivoa vežbanja i opis kurseva’’ su od presudne vaznosti za shvatanje suštine! U ova dva dokumenta moguće je registrovati se, odabrati i kupiti kurs za online program BeStrong!

 

KURSEVI  Program je organizovan u formi kurseva. Klikom direktno na dugme KURSEVI prikazaće vam se svi, a ispod toga je podela po nivoima i sa opisom i značajem pojedinačno. Preporuka: krenite odatle! I ovde je moguće registovati se i potom kupiti bilo koji od kurseva BeStrong!

 

VIDEO  Sve što je u video formi biće na ovoj poziciji.

 

PODRŠKA  Na ovoj poziciji su dokumenta koja daju podršku online fitnes programu BeStrong, ali i druga koja upotpunjuju znanje o treningu uopšte, lokomotornom aparatu, kulturi vežbanja i ponašanja u i na javim vežbalištima i mnogi drugi pojmovi.

 

INFORMACIJE  Kao što i sam pojam govori, ovde će se pojavljivati aktuelnosti i vodič za bitne i nove stvari koje se dešavaju.

 

BLOG  Sve druge teme od opšteg karaktera, a u vezi sa prirodom i sadržajem web stranice koje nisu imale mesta na prethodnim pozicijama, diskutovaće se ovde: hrana-ishrana, zdravlje, trening-fitnes i motivacija.

 

KONTAKT  Mesto za lični kontakt sa autorom.

 

KORISNIČKA ZONA   Na ovoj poziciji moguće je registovati se, potom odabrati i kupiti kurs za online trening BeStrong. Takodje, odavde članovi imaju pristup (prijavu) svom nalogu i plaćenim kursevima.

Scroll