Donji deo leđa / Opružanje leđa iz pretklona sa opterećenjem, stojeći

"Good morning" with bar

Početna pozicija:

Stojeći, postavite teg, šipku iza vrata. Šakama simetrično obuhvatite šipku nadhvatom. Slično kao kada se radi čučanj sa opterećenjem.

Izvođenje vežbe

Iz početene pozicije, nagnete se napred u zglobu kuka, i pritom vršite udah, zadržavajući vazduh. Kičma vam je zategnuta, vrat i glava su u produžetku kičme, a ruke ne menjaju međusobni odnos. Iz donje pozicije kada krenate nazad, izdišete. Vežbu radite prema planiranom broju ponavljanja.

Napomena:

Od presudne je važnosti, da vežbu izvodite pravilno, što znači da se ugao ledja, kičme ne sme menjati sve vreme pokreta. Pokret se izvodi u zglobu kuka! U slučaju da se kičma počinje savijati prema napred, (menja ugao pršljenova medjusobno) dovodite sebe u ozbiljnu opasnost od jako neprijatne i opasne povrede!
Vodite računa da odaberete odgovarajuću masu tega!

Primarno angažovana muskulatura:

Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus

Sekundarno angažovana muskulatura:

Gluteus maximus, erector spinae, adductor magnus.

Angažovani zglobovi:

Kuk, kičma.

Karakter vežbe:

Izolaciona vežba za snagu, i istezanje muskulature, vučenjem.

Sprava, oprema:

Šipka, ili šipka s tegom.

Preporuka:
  • Napredni
Varijanta vežbe:
  • može se vršiti rotacija levo desno
Alternativna vežba:

lakše
• Podizanje trupa ležeći na stomaku.
• Vučenje pruženim ledjima na roving mašini preko donje koturače.
ostalo
• ”Mrtvo dizanje”

Komentar:

Vežba je jako dobra ali i vrlo delikatna. Bilo bi dobro da se izvodi uz prisutvo i asistenciju kolega koji vežbaju.

Scroll