Trbuh / Podizanje trupa, ruku i nogu ukršteno ležeći na leđima

Alternate jack knife crunch

Početna pozicija:

Ležeći na leđima, opružene su vam ruke u laktovima iznad glave i noge u kolenima. Glava je u produžetku kičmenog stuba.

Izvođenje vežbe

Snažno udahnete, zadržite vazduh i brzim pokretom jedne ruke unapred podižete trup uz istovremeno podizanje suprotne noge. Noga vam je opružena u kolenu, a ruka u laktu. Šakom dohvatite stopalo i u tom momentu vršite izdah. Druga ruka zaostaje za prvom na polovini putanje. Odmah potom, krećete u suprotnom smeru unazad. Tada vršite udah. U momentu opružanja, zadržite dah i ponavljate pokret, ali sada drugom nogom i drugom rukom. Vežbu radite prema planiranom broju ponavljanja.

Napomena:

Vežba je teža od osnovnog ”peroreza”. Zato bi bilo bolje da se jedna ili dve serije osnovnog izvođenja uradi pre ove vežbe. Makar na prvim treninzima.
Vežbu nije dobro da rade korisnici koji imaju problem s kičmom. Vežba se može malo olakšati ako se brzina zamaha ruku poveća što dovodi do inercije podizanje trupa.

Primarno angažovana muskulatura:

Rectus abdominis

Sekundarno angažovana muskulatura:

Iliopsoas, tensor fasciae latae, sartorius…

Angažovani zglobovi:

Kuk, kičma.

Karakter vežbe:

Za snagu i izdržljivost, vučenjem.

Sprava, oprema:

Samo telo.

Preporuka:
  • Za srednji i napredni.
Varijanta vežbe:

teže

  • isto sa tegovima, bučicama.
  • sa obe noge istovremeno opruženim kolenima. Sa i bez tegova.

lakše

  • osnovni ”perorez” bez tegova sa hvatanjem podkolenica.
Alternativna vežba:

odvojeno podizanje trupa i nogu ležeći na ledjima.

Komentar:

Ovo je dobra vežba za osveženje i promenu posle višemesečnih ponavljanja istih vežbi za trbušne mišiće.

Scroll