Organizacija osnovnog nivoa BESTRONG fitness kursa nalazi se u tabeli koja sledi. Odgovarajućem nivou na koji ste se pretplatili i kome želite pristupiti i koristiti treninge koji mu pripadaju, možete pristupiti klikom na ime kursa ispod navedene tabele.

broj treninga
naziv kursevatrajanjesedmicnoukupno
kurs Ikurs 1.14 sedmice312
kurs 1.24 sedmice312
kurs IIkurs 2.14 sedmice312
kurs 2.24 sedmice312
kurs IIIkurs 3.14 sedmice312
kurs 3.24 sedmice312
kurs IVkurs 4.14 sedmice312
kurs 4.24 sedmice312

IZBOR NIVOA OSNOVNOG KURSA:

Scroll